Hjemmeside for studenter fra 
Sorø Akademis Skole.
Årgang 1953